Bize Ulaşın

Sağlık Hizmetleri

MDSap >>  industry  >>  Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm

Hasta Yönetiminde Hızlı Operasyonlar

Veriye Dayalı Sağlık Hizmeti ile İyileşmenin Yeniden Şekillenmesi

Sağlık hizmetleri, her birimin kilit bir rol oynadığı, farklı seviyelerde faaliyet gösteren dinamik bir sektördür. Sağlık alanındaki çözümlerimiz, verimli hasta yönetimi, akıcı operasyonlar için sizi hassas ve doğru veri analizleri ile sizi destekler.

Industry banner 1

Sağlık Sigortacıları

Sağlık Hizmet Sağlayıcı Çözümlerimizle, hasta sağlık planlarının izlenip yönetilmesine, finansal kapsam ile korumanın denetlenmesine yardımcı oluyoruz. Aşağıda listelenen modüllerle, Kişi bazında mümkün olan en uygun paketi bulabilmek için tıbbi harcama ve sağlık hizmetlerini haritalandırıyoruz

 • Dolandırıcılık ve Atık Yönetimi
 • Hasar Risk Yönetimi
 • E-Hasar Değişimi
 • Hasar ve sigortalama portalı
 • Yapay zeka ile veri temizleme
 • Hasar Denetim Aracı
 • İş Sağlığı
  (PETROL & GAZ / Üretim)

  Sağlık Çözümleri Şirketiniz olarak, Yüksek riskli sektörlerde çalışanların refahını korumaya ve mesleki tehlikeleri yönetmeye odaklanmaya yardımcı oluyoruz. Aşağıdaki modülleri uygulayarak güvenlik protokollerini teşvik ediyor ve işyeri ile ilgili sağlık sorunlarını ele alıyoruz

 • Klinik yönetim aracı
 • Merkezi Hasta Kaydı
 • İlaç Yönetimi
 • Uzaktan Klinik Vaka Yönetimi
 • Merkezi Raporlama ve Analitik
 • Çözümlerimizle Potansiyelinizi Açığa Çıkarın
  01

  Veri Gölü

  • Çok sayıda veri kaynağından gelen tüm verileri harmanlamak için Merkezi Veri Gölü
  • Kurum içi / özel bulut / genel bulut desteği

  02

  Kurumsal Veri Ambarı

  • Birim/Varlık Bazlı
  • İstatistiksel Veri Deposu
  • Klinik Veri Merkezi
  • Ana Veri Yönetim Sistemi
  • Merkezi Hasta 360 Profili

  03

  Sağlık Bilgi Paylaşımı

  • E-Tazminat Merkezi Borsası
  • E-Tazminat başvuru portalı
  • E-Tazminat sigorta portalı

  04

  Epidemiyoloji Raporları & Hastalık Kayıtları

  • Otomatik Hastalık Kayıtları
  • Otomatik Epidemiyoloji Araştırma Raporları
  • Ülke bazında BM Gerekliliklerine Uygun Otomatik Epidemiyoloji Raporları

  05

  Afet Yönetim Aracı

  • Afet Yönetim Kontrol Merkezi
  • Afet Yönetimi Koordinasyon Aracı

  06

  Hastane ve Klinik Yönetim Sistemi

  • Yatan Hasta Yönetimi
  • Ayakta Tedavi Yönetimi
  • Acil Durum Hizmetleri & Bakım
  • Uzaktan Tele-tıp
  • Uzaktan ve Mobil Klinikler

  07

  Veri Stratejisi

  • Genel Veri Stratejisi ve Veri Yönetişiminin oluşturulması konusunda kurumlara danışmanlık
  • Tam Paydaş katılımı
  • Uluslararası Kıyaslama ve Uyum

  08

  Gelişmiş Analitik, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

  • Bütünsel Kapsayıcı Sağlık Hizmeti analizi
  • Klinik ve Sağlayıcı Eğilimleri
  • Klinik etkinlik
  • Tıbbi Dolandırıcılık tespiti

  Unlock Your Potential with Our Solutions

  01

  Data Lake

  • Central Data Lake to collate all data from large number of data sources
  • Hosting on premises / private cloud / public cloud
  02

  Enterprise Data Warehouse

  • Department/Entity-Specific Central (EDW)
  • Statistical Data Repository
  • Clinical Data Hub
  • Master Data Management System
  • Centralized Patient 360 Profile
  03

  Health Information Exchange

  • E-Claims central Exchange
  • E-Claims submission portal
  • E-Claims underwriting portal
  04

  Epidemiology Reports & Disease Registries

  • Automated Disease Registries
  • Automated Epidemiology Research Reports
  • Automated Epidemiology Reports adhering to UN Requirements per Country
  05

  Disaster Management Tool

  • Disaster Management Control Centre
  • Disaster Management Co-Ordination Tool
  06

  Hospital & Clinic Admin System

  • Inpatient Management
  • Outpatient Management
  • Emergency Services & Care
  • Remote Telemedicine
  • Remote & Mobile Clinics
  07

  Data Strategy

  • Consulting to entities on the formulation of overall Data Strategy & Data Governance
  • Full Stakeholder involvement
  • International Benchmarking & Alignment
  08

  Advanced Analytics, AI & ML

  • Holistic Overarching HealthCare analysis
  • Clinical and Provider Trends
  • Clinical efficacy
  • Medical Fraud detection

  Success Stories