Bize Ulaşın

Kamu Sektörü

MDSap >>  industry  >>  Kamu Sektörü

Dijital Çağda

Bütüncül Yönetişim Seviyesi

Devletin Güçlendirilmesi

Toplumların refahını ve yaşam kalitesini artırmanın merkezinde, Devlet ve yerel yönetimler olduğundan, Dijital çağın başlamasıyla birlikte, bu kuruluşların modernleşmesi ve değişime önderlik etmesi çok önem taşımaktadır. Dijital araçlar, kamu sektörünün kesintileri yönetmesine yardımcı olur. Aynı zamanda Sosyal kurumlar verilere dayalı kararların değerini anladıklarında, veri hassaslığı ve güvenliğini sağlayarak operasyonel verimlilik ve esnekliği artırabilir, sağlık krizleri veya tedarik zinciri sorunları daha iyi yönetebilirler.

Industry banner 1

Politika Oluşturma ve Yürütme

MDSap, işbirliğine dayalı araçlar ile politika oluşturma ve iyileştirmeye yardımcı olur. Bu sayede kurumlar, risk değerlendirmesi için anlık içgörü elde ederek, bilinçli kararlar alabilirken, vatandaşların güvenliği ve düzenlemelere uyulmasını sağlanır.

Veri Yönetimi

Sivil toplum kuruluşları, gelecekteki eğilimleri tahmin etmek ve bunlara hazırlanmak için, geçmiş ve güncel verilerin analizine dayalı veri odaklı içgörülere değer veren bir kültürü teşvik etmelidir

True Power of Governance
01

Yetenek Yönetimi

SAP SuccessFactors gibi araçlarla, genel çalışma süreçlerinde iyileştirme, sürekli öğrenme fırsatları ve beceri boşluklarının kapatılması yöntemleriyle rekabetçi pazarda yetenek kazanımı sorununa çare oluyoruz.


02

Teknolojik Entegrasyon

Modüler uygulama ve esnek platformlar ile geliştirme süreçlerini hızlandırıyoruz. Bu sayede kurumsal iş akışlarını sorunsuz bir şekilde entegre edip otomatikleştiriyor, üretkenliği artırıyoruz.


03

Finansal Yönetişim

Finansal Dijitalleşme, kamu fonlarının etkin yönetimi için devlet operasyonlarının güçlendirilmesine yardımcı olur. Tutarlılık ve verimlilik için hibe yönetim süreçlerini standartlaştırarak, vatandaş öncelikli bir yaklaşımla ilerici politikalar oluşturmamızı sağlar.


04

Stratejik
Analiz

Veri Analitiği ile hükümet hedefleri ile aynı doğrultuda uzun vadeli stratejiler oluşturuyor, trend tahmini ile etkili kaynak tahsisini yapıyor ve şeffaflık için paydaşların katılımını sağlıyoruz


Yönetişimin Gerçek Gücü
01

Yetenek Yönetimi

SAP SuccessFactors gibi araçlarla, genel çalışma süreçlerinde iyileştirme, sürekli öğrenme fırsatları ve beceri boşluklarının kapatılması yöntemleriyle rekabetçi pazarda yetenek kazanımı sorununa çare oluyoruz.


02

Teknolojik Entegrasyon

Modüler uygulama ve esnek platformlar ile geliştirme süreçlerini hızlandırıyoruz. Bu sayede kurumsal iş akışlarını sorunsuz bir şekilde entegre edip otomatikleştiriyor, üretkenliği artırıyoruz.


03

Finansal Yönetişim

Finansal Dijitalleşme, kamu fonlarının etkin yönetimi için devlet operasyonlarının güçlendirilmesine yardımcı olur. Tutarlılık ve verimlilik için hibe yönetim süreçlerini standartlaştırarak, vatandaş öncelikli bir yaklaşımla ilerici politikalar oluşturmamızı sağlar.


04

Stratejik
Analiz

Veri Analitiği ile hükümet hedefleri ile aynı doğrultuda uzun vadeli stratejiler oluşturuyor, trend tahmini ile etkili kaynak tahsisini yapıyor ve şeffaflık için paydaşların katılımını sağlıyoruz


Success Stories