Bize Ulaşın

Sistem Entegrasyon Hizmetleri

MDSap >>  services  >>  Sistem Entegrasyon Hizmetleri

En İyi Teknolojilerin
Birleşimi

Karmaşık Problemlerin Çözümünde İşbirliği Yapın

MDSap, Orta Doğu ve Türkiyede sistem entegrasyon hizmetleri alanında lider bir hizmet sağlayıcısıdır. Sistem entegrasyon hizmetlerimizle, kurumların BT altyapısını optimum kullanıma uyumlu hale getirecek şekilde tasarlıyoruz.

Operasyonel verimliliği artırmak, iş akışlarını kolaylaştırmak ve farklı platformlar arasında sorunsuz işbirliği kurmak için çalışıyoruz.

Sistemleri geleceğe hazır hale getirmek için çeviklik sağlayıp, uyumlu, kademeli olarak sürdürülebilir ortamlar yaratıyoruz.

Açıklanan Hizmetler

Farklı Sistemleri
Entegre Edin

Uygulama Entegrasyonu

Birden çok uygulamanın bulunduğu durumlarda, organizasyonlar, veri akışını artırmak ve iş süreçlerini düzenlemek için bunları bağlamak zorundadır.

Veri Entegrasyonu

Verileri bir formattan diğerine iletmek için standart yapılar oluşturarak bilginin güvenilirliğini artırır ve karar verme sürecini iyileştirir.

Bulut Entegrasyonu

Kurum içi altyapıyı bulut hizmetleriyle entegre etmek, esnekliği, erişilebilirliği artırmak ve iş operasyonlarını ölçeklendirmek.

API Entegrasyonu

Veri alışverişi ve süreç işlevselliği için farklı yazılımlar arasındaki iletişime yardımcı olacak API’ler oluşturuyoruz.

İş Ortağı ve Tedarikçi Entegrasyonu

Tedarik zincirinde eksiksiz iletişim sağlamak amacıyla insan hatalarını ortadan kaldırmak için tedarikçiler ve iş ortaklarıyla veri entegrasyonunu kullanıyoruz.

Eski Sistem Entegrasyonu

Mevcut sistemlerin ve altyapının analizi, gereksinim ve hedeflerin anlaşılması değişimin anahtarıdır.

Avantajlar

Birleşik Teknoloji

Planlama ve
Analiz

Mevcut sistemleri ve altyapıyı analiz ederken gereksinimleri ve hedefleri anlamak değişimin anahtarıdır.

Tasarım ve Mimari

Farklı sistemlerin ve bileşenlerin nasıl entegre edileceğini özetleyen kapsamlı bir entegrasyon tasarım ve mimarisi.

Veri Haritalama ve Dönüştürme

Uyumluluk ve tutarlılığı sağlamak için farklı sistemler arasında veri eşleme ve dönüştürme.

Bakım ve Destek

Entegre sistemlerin sorunsuz çalışmasını sağlamak için sürekli bakım, izleme ve destek hizmetleri sunma.