Bize Ulaşın

Veri Yönetişimi

MDSap >>  solutions  >>  Veri Yönetişimi

Veri Entegrasyonu ve Yönetimi

İş Akışlarını Güvenle Ortak Çalıştırın

Faydalar

Merkezi Veri Kontrolleri

Tüm sistemlerinizde bulunan ana verileri merkezi bir noktada oluşturmanızı, değiştirmenizi, dağıtmanızı ve konsolide etmenizi sağlayan bir ana veri yönetimi sunuyoruz. Bu veri entegrasyonu, veri modellerinin, doğrulama kurallarının ve iş mantığının yeniden kullanılmasını sağlayarak büyük iyileştirmelere yol açar.
MDSap, verilerinize hızlı ve güvenilir erişim sağlar ve dijital, analitik ve operasyonel zorluklara doğrudan çözüm bulmanızı sağlar. Kurumsal veri yönetimini iyileştirir, toplam sahiplik maliyetinizi azaltır ve veri hassaslığı ile doğruluğunu artırır.


01

Tutarlı Veri Ekosistemi

Verilerinizi doğru ve tutarlı bir şekilde entegre edipi profilleyin. Verilerinizin rehberliğinde, hassas ve güvenli kararlar alın. Veri doğrulama, kopyalama, bütünlüğü, ve tutarlılığı alanlarında size bütünleşik bir çözüm sunuyoruz.

02

Standartlaştırılmış
Veri

Birleşik Ana Veriler üzerinde Doğrulama, Otomasyon ve Standardizasyon yetenekleri otomasyon ile birleşerek kusursuz veri kalitesine ulaşmanıza yardımcı olur. Veri tutarsızlıklarına son verin ve yeni bir veri mükemmelliği çağını başlatın.

03

Kesintisiz Veri Yönetişimi

Veri ekosisteminiz içinde sorunsuz bir veri yolculuğu sağlıyoruz. Entegrasyon yeteneklerimizle, sistemleri birbirine bağlayıp senkronize edebilir, karmaşıklıkları ortadan kaldırarak verimliliği arttırabilirsimiz.

Farklı Ana Verileri Yönetin
01

Kurumsal ve Üçüncü parti verilerin Konsolidasyonu


02

Doğru ve Güvenilir Ana Veri


03

Çoklu Platformların Değerlenlmesi


04

Önceden oluşturulmuş Modellerin kullanılması


05

Hibrit Ortamların Net Kontrolleri


06

Veriyi Denetiminin Haritalanması


07

Bütünlük ve Güvenliğin Sağlanması


08

Azaltılmış Veri Maliyetleri


Manage Diverse Master Data

01

Consolidate Business and Third Party Data

02

Accurate and Reliable Master Data

03

Evaluate Multiple Platforms

04

use Pre-existing Models

05

Clear Controls of Hybrid Environments

06

Map Data Auditably

07

Ensure Integrity and Security

08

Reduced Data Costs

Success Stories