Bize Ulaşın

Risk

MDSap >>  solutions  >>  financial-digitization  >> Risk

Finansal Risk İştahını Azaltın

Fırsat ve Riskleri Değerlendirip Analiz Etme

Risk ve Getiri Odaklı Veri Stratejisi

Özellikle kritik seviyede düzenlemeye tabii sektörlerde, risk düzenleyici bilgi toplama ve analitik ile finansal hizmetleri kolaylaştırın. Müşterilerimizin, Finansal verilerin daha iyi anlayıp kontrolünü sağlayarak, riskleri ve fırsatları yönlendirmesine yardımcı oluyoruz. Fiserv’in Accurate Reconciliation çözümleri, uyum, finans ve performans merkezli veri stratejisi ile risk iştahı yönetimine yardımcı olmaktadır.

Risk Disiplinli İş akışlarını Otomatikleştirin

Fiserv Danışmanlık Ortağı olarak, müşterilerin, süreçlerini senkron ve standart hale getirerek, analiz ve içgörü için risk değerlendirme verilerini bir araya getirmelerine yardımcı oluyoruz. Düzenleyici bilgi toplama, finansal analitik ile birleştirildiğinde kurum genelinde şeffaflığı ve kontrolü artırmaktadır.
01

Eğitimli Taban
Bilgi

Geçmiş değerlendirmeleri, sorun çözümlerini ve tarihsel eğilimleri anlayın


03

Streamline
Süreçler

Değerlendirme süreçlerini kolaylaştırmak için terminoloji, puanlama ve değerlendirme sistemlerinin standartlaştırılması


05

Tutarlı
Bilgi

Kurum çapında erişime yönelik bilgi, yönetmelik ve politikaların düzenlenmesi


02

Risk Verilerinin
Tam Görünümü

Tüm kurumsal seviyeler için operasyonel ve uyumluluk yapılarının oluşturuyoruz


04

Akıllı Karar
Alma süreci

Çözümlerimiz risk değerlendirmesi ve analizinin doğru, zamanında yapılmasına yardımcı olur


06

Toplam Risk
Değerlendirme Verileri

Olayları izlemek ve etkisini hafifletmek için kapsamlı bir temel oluşturma


Risk Disiplinli İş akışlarını Otomatikleştirin

Fiserv Danışmanlık Ortağı olarak, müşterilerin, süreçlerini senkron ve standart hale getirerek, analiz ve içgörü için risk değerlendirme verilerini bir araya getirmelerine yardımcı oluyoruz. Düzenleyici bilgi toplama, finansal analitik ile birleştirildiğinde kurum genelinde şeffaflığı ve kontrolü artırmaktadır.

01

Eğitimli Taban
Bilgi

Geçmiş değerlendirmeleri, sorun çözümlerini ve tarihsel eğilimleri anlayın

02

Streamline
Süreçler

Değerlendirme süreçlerini kolaylaştırmak için terminoloji, puanlama ve değerlendirme sistemlerinin standartlaştırılması

03

Tutarlı
Bilgi

Kurum çapında erişime yönelik bilgi, yönetmelik ve politikaların düzenlenmesi

04

Risk Verilerinin
Tam Görünümü

Tüm kurumsal seviyeler için operasyonel ve uyumluluk yapılarının oluşturuyoruz

05

Akıllı Karar
Alma süreci

Çözümlerimiz risk değerlendirmesi ve analizinin doğru, zamanında yapılmasına yardımcı olur

06

Toplam Risk
Değerlendirme Verileri

Olayları izlemek ve etkisini hafifletmek için kapsamlı bir temel oluşturma

Success Stories