Bize Ulaşın

MDSap  >>  Success Stories  >>  Strateji ve Performans Yönetimi

Müşteriye Genel Bakış

Müşterimiz, federal ve yerel hükümet yetkililerine bireyler için kimlik belirleme ve onaylama hizmetleri sunmaktadır. Bize, Strateji ve Performans Yönetimi gereksinimleri ile ulaştılar.

Projenin Amacı

Proje, MDSap Ekibinin kullanılan mevcut sistemler üzerinde kapsamlı bir çalışma yapmasını gerektirmiştir.Here are our understandings

 • Kullanım kolaylığı için finansal raporlama standartlarına, vergi hesaplamalarına, İK/bordro düzenlemelerine ve diğer yasalara uyum sağlamak üzere çok dilli uygulamalara ihtiyaç olduğunu belirledik.

Bizim Yaklaşımımız

SAP 39 dili desteklediğinden ve 64'ten fazla yerelleştirilmiş ülke sürümüne sahip olduğundan, tüm müşteri gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için entegre 5 SAP ürünü kullanarak uçtan uca bir çözüm sunduk

Projenin Önemli Noktaları

Proje, veri kapsamı ve uyumlulukları bakımından benzersizdi. Öne çıkanlar;

 • Yönetişim: Proje boyunca aşamalı olarak uygulanan yönetişim ve görevler ayrılığı için güçlü politikalar oluşturululdu
 • Veri Geçişi: Yeni sistemle sorunsuz entegrasyon için eski verilerin temizlenmesi, doğrulanması için kapsamlı bir veri taşıma planı oluşturuldu
 • Paralel Çalışma ile Operasyonel Kabul: Başarılı veri geçişi ve son kullanıcı eğitiminden sonra sistem canlıya geçmeden önce bir mali dönem için operasyonel kabul testi yaptık
 • Değişim Yönetimi: Değişim yönetimi eğitimi, yeni iş süreçlerinin başarılı bir şekilde benimsenmesini sağlamak ve hem işlevsel hem de kurumsal düzeylerde farkındalığı artırmak için hayati önem taşıyordu

Müşteri için Projenin Faydaları

Müşteri teknolojisini tamamen yenilediği iin başarılı bir proje oldu;

 • Yerelleştirme Sorunları Ortadan Kaldırıldı: Operasyonları kolaylaştırıldı, farklı İK ve satın alma kurallarına sahip yerel proje alanlarında çeşitli çalışanlarla yönetilen denizaşırı görev yönetimi otomatikleştirildi
 • Eksiksiz Otomasyon: Gerçek zamanlı raporlama ve finans, satın alma, sözleşmeler, varlıklar ve insan kaynaklarının kapsamlı yönetimi gibi tüm günlük iş operasyonları için eksiksiz bir otomatik çözümün uygulanması sağlandı
 • Konsolide Sistem: Birden fazla dahili ve harici sistemin tüm operasyonel süreçler için birleşik bir çözüme entegre edilmesi organize edildi.
 • Strateji Uyumu: KPI tabanlı raporlama ile, kapsamlı bir uygulama görünümü için kurumsal çabaların stratejik önceliklerle uyumlu olmasını sağlandı.
 • Gelişmiş Görünürlük ve İşbirliği: Birden fazla kaynaktan gelen verileri birleşik bir sisteme entegre ederek şeffaflık hesap verebilirlik ve işbirliğini geliştirildi.
 • Zamanında Veri Erişimi: Çözümün analiz ve raporlama yetenekleri aracılığıyla hızlı ve anında veri erişimi sağlandı