Bize Ulaşın

MDSap  >>  Success Stories  >>  Transport Capital Planning

Müşteriye Genel Bakış

Müşterimiz olan belediye, köprüler, drenaj sistemleri, yol ağları, modern ulaşım araçları ve kapsamlı kalkınma projelerinin birleştirilmesi dahil olmak üzere şehir için modern altyapı kurmayı amaçlayan projelerin uygulanması başta olmak üzere birçok temel hedef geliştirmiştir. Aynı zamanda kalkınma planları tarafından belirlenen hedeflere ulaşma yolunda da ilerlemektedir. Müşterinin kent sakinleri için yüksek yaşam kalitesi ve modern olanaklarla ideal bir yaşam ortamı yaratma önceliğini yerine getirmek için 250'den fazla izin ve tescil sağlamaktadır.

Projenin Amacı

Business Object ve Hana veritabanını uygulayarak müşteriye dijital toplantı odası için bir platform sağlamak.

Bizim Yaklaşımımız

Birden fazla düzeyde Dijital Gösterge Tabloları oluşturmak için aşağıdakileri üstlendik

  • Mevcut rapor stratejisini kaydetmek için rol bazında KPI'ları listelemek üzere analiz çalıştayları
  • Stratejik hedeflerin kurum içinde basamaklandırılmasını sağlamak için KPI'ları optimize etme
  • Raporlama veri gereksinimleriyle uyumlu hale getirmek için kaynak sistem verilerini analiz etme
  • Mevcut raporlama verilerini kullanmak için yeni yaklaşımlar bulma
  • Dahili olarak haritalanmamış veri noktalarının manuel veri girişini kolaylaştırmak için bir veri giriş sayfası oluşturma

Projenin Önemli Noktaları

Sermaye Yatırımı Planlama sürecinin nicel ve nitel yönlerini iyileştirdik

  • Anlamlı bütçe onayı için projelerin algoritmik sıralaması
  • Devlet kurumları arasında koordinasyon sağlanması

Müşteri için Projenin Faydaları

Proje sayesinde DPMT, çözümün uygulanmasıyla iş akışını geliştirdi

  • Mükerrer girişler ortadan kaldırıldı
  • Verimli karar alma süreçlerini mümkün kılmak için akıllı bir interaktif gösterge paneli sağlandı