Bize Ulaşın

MDSap  >>  Success Stories  >>  ING  – Veri Mimarisi Yönetişim Projesi

ING Bankası Hakkında

 • Ülke: Türkiye
 • Sektör: Bankacılık
 • Ürün ve Hizmetler: Ticari ve Bireysel bankacılık hizmetleri, sigorta, yatırım bankacılığı ve portföy yönetim servisleri
 • Internet sitesi: www.ing.com.tr
 • Çalışan sayısı: ~4500
 • SAP Çözüm ve Servisleri: SAP PowerDesigner
 • Türkiye’nin en büyük özel bankası
 • 250 yurtiçi şube

ZORLUKLAR VE FIRSATLAR

 • Yoğun teknoloji üretim ortamında, geniş teknoloji ekipleri arasında veri standartlarının yaşatılamaması
 • Ortak bir dil ve veri sözlüğünün olmayışı
 • Versiyon yönetimi ve değişiklik takibindeki zorluklar
 • İç iletişim
 • Bankacılık mevzuatı ve KVKK mevzuat

UYGULAMA ILE ÖNE ÇIKANLAR

 • BDDK, KVKK, COBIT veri mimarisi yönetim standartlarına uyumluluk
 • Uygulama geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçlerine entegre bir veri modelleme süreci ve standartlarının oluşturulması
 • İş sözlüğü ile veri modelleme sürecinin entegrasyonu.
 • Farklı süreç ve uygulamalar tarafından yönetilen meta-veriyle entegrasyon (web tabanlı), bu kapsamda
 • İş Sözlüğü ile modelleme süreci entegrasyonu
 • Uygulama mimarisi yönetim süreci ile modelleme süreci entegrasyonu
 • Veri sahipliği ile IK süreçleri ve rolleri arasında entegrasyon
 • KVKK uyumunu destekleyici veri güvenliği ve modelleme standartlarının geliştirilmesi

PROJENİN FAYDA VE ÇIKTILARI

 • Veri yönetişiminde sistematik yaklaşım oluşturularak mevzuat uyum yükümlülükleri karşılandır
 • Yogun IT üretim ortamı Daha Verimli bir Süreç Haline getirildi
 • Ortak bir dil ve veri sözlüğü oluşturuldu.
 • Kurumsal mimari bilgi birikimi ve kurumsal hafıza oluşturuldu.